شماره تماس 88896026(021)

لوازم خانه داری، شستشو و بهداشتی

تمیزی و نظافت از ارکان زندگی است. محیط کار و منزل اگر تمیز باشند باعث آرامش فرد می شوند. گروه خانه داری، شستشو و بهداشتی شامل مجموعه ای از محصولات مورد نیاز برای نظافت است. برای مثال طی، جارو، سطل، بندرخت و ... در این گروه قرار می گیرند. این گروه به زیر گروههای لوازم حمام و دستشویی، بند رخت، تی جارو و دستمال و ... تقسیم می شود. در این گروه برندهای لایف هایت (Leifheit)، هایلو (Hailo)، برابانتیا (Brabantia) و ... قرار دارند.

آیتم‌های 13 تا 24 از مجموع 440 تا

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه

آیتم‌های 13 تا 24 از مجموع 440 تا

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه