شماره تماس 88896026(021)

لوازم خانه داری، شستشو و بهداشتی

تمیزی و نظافت از ارکان زندگی است. محیط کار و منزل اگر تمیز باشند باعث آرامش فرد می شوند. گروه خانه داری، شستشو و بهداشتی شامل مجموعه ای از محصولات مورد نیاز برای نظافت است. برای مثال طی، جارو، سطل، بندرخت و ... در این گروه قرار می گیرند. این گروه به زیر گروههای لوازم حمام و دستشویی، بند رخت، طی، جارو و دستمال و ... تقسیم می شود.

آیتم‌های 37 تا 48 از مجموع 440 تا

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه

آیتم‌های 37 تا 48 از مجموع 440 تا

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه