شماره تماس 88896026(021)

مشخصات گارانتی کالاهای نیازمند گارانتی، در نام یا توضیحات همان کالا درج شده است. زودی صرفاً یک فروشگاه است و خود محصولی را گارانتی نمی کند. این شرکت های تولید کننده یا وارد کننده هستند که مجصولات را گارانتی می کنند. محصولات دارای گارانتی همراه با کارت گارانتی به شما تحویل داده می شوند و شما باید مطابق با اطلاعات درج شده بر روی کارت گارانتی یا جعبه محصول با شرکت ارائه دهنده ی گارانتی تماس بگیرید.