کودک را از راه پله‌ دور نگه‌دارید – بخش اول

کودک را از راه پله‌ دور نگه‌دارید – بخش اول

به‌ گزارش مرکز پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، روزانه ۸۰۰۰ کودک به دلیل آسیب‌دیدن در پیامد افتادن از بلندی در بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های آمریکا بستری می‌شوند. این آمار سالانه نزدیک به ۳ میلیون آسیب‌دیده می‌شود. راه‌پله‌های داخل خانه‌ها از جاهایی استمطالعه بیشتر …

زنان باردار بالش بارداری خود را بردارید – بخش دوم

زنان باردار! بالش بارداری خود را بردارید – بخش دوم

چگونه با بالش گوه‌ای بخوابیم هم‌چنان که از نامش پیداست این بالش در زیر تن شما جا می‌گیرد. کاربرد یک بالش گوه‌ای را در تصویر می‌بینید که یک شکم برآمده را نگه‌داشته است. تصویر زن باردار خوابیده روی بالش گوه‌ای،مطالعه بیشتر …

زنان باردار! بالش بارداری خودتان را بردارید

زنان باردار! بالش بارداری خود را بردارید – بخش اول

هنگامی که دوران بارداری را پشت سر می‌گذارید می‌بینید که شکم‌تان رفته‌رفته بزرگ‌تر می‌شود (اگر بیش‌از اندازه بزرگ نمی‌شود بدانید که بخت با شما یار است و زنان باردار دیگر در این‌باره به شما حسادت می‌کنند). اندازه جدید دور کمرمطالعه بیشتر …

توانمندسازی کودکان – بخش پنجم

توانمندسازی کودکان – بخش پنجم

سرکیسه پاداش و ستایش را تنگ کنید پاداش‌دادن به کودکان و ستایش از رفتار آن‌ها خوب است، ولی برخی جاها ممکن است همین پاداش و ستایش نابه‌جا و نادرست باشد و پیامد خوبی نداشته باشد؟ می‌دانید کجا تشویق و ستایشمطالعه بیشتر …

توانمندسازی کودکان - بخش چهارم

توانمندسازی کودکان – بخش چهارم

عجله، کار کودک نیست ما که بزرگ‌تر هستیم وقتی در تنگنای زمانی قرار می‌گیریم و برای انجام کاری به ما فشار می‌آورند، نگران می‌شویم، دست‌وپای‌مان را گم می‌کنیم و حتی اگر دچار اشتباه هم نشویم، فشار روانی برای انجام سریعمطالعه بیشتر …

توانمند سازی کودکان – بخش سوم

توانمندسازی کودکان – بخش سوم

توانمندسازی کودکان به روش‌های مختلف انجام می‌شود. رفتار والدین و  پدرومادرها با کودکان مهمترین عامل شکل‌گیری شخصیت آن‌ها در آینده است. در ادامه با تاثیری که تنبیه‌کردن بر رفتار کودکان می‌گذارد، آشنا می‌شوید. هیچ‌وقت یک کودک را تهدید نکنید بزرگترها به‌ویژهمطالعه بیشتر …

توانمندسازی کودکان – بخش دوم

توانمندسازی کودکان – بخش دوم

کودکان شخصیت و رفتار خود را براساس توصیفی که از آن‌ها می‌کنیم، تعریف می‌کنند. توصیف‌هایی که از آن‌ها می‌کنیم در ذهن‌شان نقش می‌بندد و ممکن است آینده آن‌ها را شکل دهد. هنگامی که کودکی را با صفت « تو چقدرمطالعه بیشتر …

 توانمند‌سازی کودکان

 توانمند‌سازی کودکان – بخش اول

این چیزها را به کودک‌تان نگویید عبارت‌هایی را که باید از دایره لغات و گفتار خود با کودک‌تان دور کنید را یاد بگیرید و بیاموزید چگونه با کودک‌تان سخن بگویید که گفته‌های شما را بشنود. درحال انجام چند کار به‌طورمطالعه بیشتر …

بازی کنید و به کودک‌تان غذای سالم بدهید

بازی کنید و به کودک‌تان غذای سالم بدهید

یک پزشک کودکان در آمریکا می‌گوید: «هر روز صبح که گوشی طبی را برای معاینه کودکان به گوش میزنم بدون این که به فهرست روزانه بیمارانی که باید ببینم نگاه ‌کنم، می‌دانم برخی از این بیماران، کودکان دچار اضافه‌وزن یامطالعه بیشتر …

افسردگی کودکان ؛ کدام کودک افسرده است؟

افسردگی کودکان ؛ کدام کودک افسرده است؟

پدرومادرها از افسردگی کودک‌شان آن‌چنان آشفته نمی‌شوند که از سرطان و دیابت به‌هم می‌ریزند. در حالی که افسردگی مانند هر بیماری دیگری نیاز به ارزیابی دقیق دارد. افسردگی معمولا از آن بیماری‌هایی نیست که در میان کودکان شایع باشد امامطالعه بیشتر …